EAALOGI7qCysBAHMoQGZAxMiR0cm9X9c7ZC6CFwwZCMOFNXRnQaHlZCHUVX36NyZBCF2URZCXLBj6jTPv10ZCwFwQTRn5I99nZA1VshAwIuvet7JpuIdG3SJu9D3JhD8ZAVfkLMJii5zZCGaXU3zBu0BSIUnrOi0cTXADE0ZAuUzgFZCYfgHeKDuqnX49u3jNqzP0ySEZD

Privacy Policy

Zamarra Kok h.o.d.n. Zamarra, Staalmeesterslaan 182, 1057 NS, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Zamarra

Staalmeesterslaan 182

1057 NS  Amsterdam

https://zamarra.nl

info@zamarra.nl

Gebruik persoonsgegevens

Zamarra verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • NAW-gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zamarra.nl zodat wij die informatie kunnen verwijderen.

Doeleinden

Zamarra verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Jouw gedrag op de website te om daarmee de website te kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te kunnen stemmen op jouw voorkeuren.

Delen met derden

Zamarra verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Zamarra gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Zamarra gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en om bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen te onthouden. Deze cookies worden daarnaast gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Voorts plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we jou op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Zodra je onze website voor het eerst bezoekt informeren we je over deze cookies en vragen we je toestemming voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Inzage, aanpassing en verwijdering persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zamarra en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’). Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op dataportabiliteit of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@zamarra.nl. We vragen je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen om er zeker van te kunnen zijn dat het verzoek door jou is gedaan (maak daarop je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van jouw privacy). Zamarra zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, reageren op jouw verzoek. Natuurlijk helpen we je graag als je klachten hebt over de verwering van jouw persoonsgegeven. Mochten wij er desondanks niet samen uitkomen dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen en bewaren

Zamarra neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zamarra bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaardbewaartermijn van 1 jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens 1 jaar nadat je actief bent geweest zullen verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 8 februari 2019.